loader

Удаан хугацааны уулзалт

 

Монгол улсын хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/183 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хорих ангийн дотоод журам”-ын
17.1 Удаан хугацааны уулзалтын байр ор, ширээ, сандал, хүнсний зүйл
хадгалах шүүгээтэй байхын зэрэгцээ хоол бэлтгэх, боловсруулах өрөөтэй байна.
17.2. Уулзалтаар ирэгсдийн хувийн хэрэгцээнд хэрэглэх 20 кг-аас дээшгүй
хүнсний болон ахуйн хэрэглээний зүйлсийг удаан хугацааны уулзалтын байранд нэвтрүүлж болох бөгөөд хүнсний чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг уулзалтаар
ирэгсэд өөрсдөө бүрэн хариуцна.
17.3. Удаан хугацааны уулзалтын байр нь төлбөртэй байна. Төлбөрийн
хэмжээг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллагын даргын тушаалаар
тогтооно.
17.4. Уулзалтын байрыг хүүхдийн тоглоомын өрөө, талбайгаар тохижуулна.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд