loader

Мэдээлэл

2019-08-13

ШШГБ-н 2019 оны 08 дугаар сарын хуваарийн өөрчлөлт...

2019-08-13

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР ...

2019-08-12

ШҮҮХИЙН ШЙИДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ, 2021-2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ...

2019-08-07

Олон улсын шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудын 10 дахь удаагийн онол, практикийн бага хурал ОХУ-ын Москва хотод 2019.07.31-нээс 2019.08.02-ны өдрүүдэд з...

2019-07-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1199 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-07-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн харьяа...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд