loader

Мэдээлэл

2019-04-19

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих анги, байгууллагуудын сэтгэл зүйчдийн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, ял эдлүүлэх ажи...

2019-04-19

405 дугаар хаалттай хорих ангийн 11 алба хаагч 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр ээлжнээс бууж явах үедээ Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны...

2019-04-19

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор баталсан халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон халдварт өвчинтэй тэмцэх чиглэлээр Эрүүл мэндийн яам...

2019-04-12

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хууль сахиулахын их сургууль хамтран 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллаг...

2019-04-12

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын захиалгаар суралцаж буй Хууль сахиулахын их сургуулийн “Ахлагчийн сургууль”-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алб...

2019-04-12

ХСИС, БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (Koica)-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй “ХСИС-ийн хорих ял эдлүүлэх чиглэлийн судлаачд...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд